Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou

49/2019

0,00 EUR

StVPS

Obec Podkonice

20.12.2019

Dohoda o vyplňovacom právek blankozmenke č. 1740/2019/D

48/2019

Neuvedené

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

20.12.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 1224/2019/UZ

47/2019

16 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

19.12.2019

Dodaok k zmluve č. 3/2019

46/2019

4 800,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

18.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

45/2019

1 300,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Podkonice

18.12.2019

Číslo zmluvy: 106201552

44/2019

0,00 EUR

StVPS

Obec Podkonice

18.12.2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

43/2019

2 000,00 EUR

OZ Turistický klub Pleše Podkonice

Obec Podkonice

16.12.2019

Zmluva o dodávke elektriny

42/2019

0,00 EUR

BCF s.r.o.

Obec Podkonice

11.12.2019

Mandátna zmluva č. MZ2019013

41/2019

900,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Podkonice

09.12.2019

Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2019/001263-027

40/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Podkonice

06.12.2019

Kúpna zmluva

39/2019

5 000,00 EUR

Ján Bobák

Obec Podkonice

06.12.2019

Kúpna zmluva

38/2019

1 400,00 EUR

Milan Jagerský

Obec Podkonice

30.11.2019

Zmluva o dielo

37/2019

30,00 EUR

SK Forest, s.r.o.

Obec Podkonice

15.11.2019

Zmluva o dielo

36/2019

44 667,37 EUR

REKSTAV s.r.o.

Obec Podkonice

12.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 002/2013 zo dňa 28.12.2013

35/2019

130,00 EUR

Ing. Igor Slobodník

Obec Podkonice

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

34/2019

16,00 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Podkonice

28.10.2019

Zmluva č. 95/POD-601/19

33/2019

4 573,73 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Podkonice

24.10.2019

Zmluva o bežnom účte

32/2019

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

04.10.2019

Zmluva o dielo 1/2019

31/2019

14 580,40 EUR

Dušan Bajs

Obec Podkonice

23.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

30/2019

0,00 EUR

Banskobystrické regionálne združenie obcí

Obec Podkonice

17.09.2019

Zmluva o dielo číslo 20190790

29/2019

16 883,14 EUR

MK - CENTRUM, s.r.o.

Obec Podkonice

17.09.2019

Dohoda o úhrade nákladov vynaložených na technické zhodnotenie stavby

28/2019

2 000,00 EUR

Ing. Marián Ľalík

Obec Podkonice

04.09.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

27/2019

10,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

27.08.2019

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energetickej štiepky

26/2019

75,00 EUR 75,00 €/t

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

Obec Podkonice

17.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

25/2019

Neuvedené

CVO, s.r.o.

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: