Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2019

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

24/2019

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Podkonice

12.07.2019

Dohoda o plnení splatného dlhu

23/2019

24 000,00 EUR

IL PORTO, spol. s.r.o.

Obec Podkonice

28.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

22/2019

40,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

24.06.2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

21/2019

400,00 EUR

Slovenské lyžiarske múzeum

Obec Podkonice

28.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

20/2019

10,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

20.05.2019

Zmluva č. 767/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

18/2019

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Podkonice

17.05.2019

Zmluva o spolupráci

19/2019

150,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Podkonice

07.05.2019

Zmluva č. 149 383 o poskytniutí dotácie z prostriedkov DPO SR

17/2019

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podkonice

03.05.2019

Zmluva o účinkovaní

16/2019

760,00 EUR

FS Mostár

Obec Podkonice

18.04.2019

Zmluva o prenájme kontajnerov

15/2019

1 562,50 EUR

SLOB-real

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

14/2019

10 500,00 EUR

Futbalový klub TATRAN Podkonice

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

13/2019

4 300,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

12/2019

4 500,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, farnosť Podkonice

Obec Podkonice

01.04.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2016

10/2019

0,00 EUR

Miroslav Zelený - TRIBEL

Obec Podkonice

18.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2019

25,00 EUR

Top privacy services s.r.o.

Obec Podkonice

06.03.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

9/2019

0,00 EUR

Enviropol SK s.r.o.

Obec Podkonice

06.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

8/2019

0,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

06.03.2019

Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0707201503

7/2019

0,00 EUR

ENVI-PAK

Obec Podkonice

06.03.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6/2019

120,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

21.02.2019

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 31.12.2017

5/2019

177,00 EUR

JUDr. Tatiana Čarská - advokátka

Obec Podkonice

12.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

33,00 EUR

Súkromná farma B&B s.r.o.

Obec Podkonice

07.02.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 176/2019/D

2/2019

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

07.02.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 100/2019/UZ

1/2019

30 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

21.12.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

42/2018

1,00 EUR

Ivan Kostúr

Obec Podkonice

18.12.2018

Zmluva o dielo Dodatok č.1

25/2018

41 913,35 EUR

REKSTAV s.r.o.

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: