Obsah

Detail zmluvyč.: 26/2019

Zmluva: Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energetickej štiepky

 • Číslo zmluvy
  26/2019
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať odberateľovi predmet kúpy špecifikovaný v bode 2 tohto článku zmluvy nižšie a tomu zodpovedajúci záväzok odberateľa prevziať dodaný predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
 • Cena
  75,00 EUR 75,00 €/t
 • Dátum účinnosti zmluvy
  28.8.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  27.8.2019
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Podkonice
 • IČO
  00313670
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Združenie obcí Bioenergia Bystricko
 • IČO
  37996380
 • DIČ
 • Adresa
  Tajov 79, 976 43 Tajov
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka