Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.12.2021

Zmluva o účte

027/2021

66,00 EUR Šesťdesiat šesť

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o dielo

026/2021

7 000,00 EUR Sedemtisic EUR

Michal Majer

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok k Zmluve

025/2021

144,00 EUR Stoštyridsať EUR za rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok k Zmluve

024/2021

144,00 EUR Stoštyridsať EUR za rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o výpožičke

023/2021

Bezplatne

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o spolupráci

022/2021

Bezplatne

Spoje, s.r.o.

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve

021/2021

700,00 EUR Sedemsto EUR za rok

MADE spol. s.r.o.

Obec Podkonice

19.11.2021

Zmluva o dielo

020/2021

12 420,00 EUR

Energy Systems Slovakia s.r.o.

Obec Podkonice

04.10.2021

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

019/2021

Neuvedené

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

04.10.2021

Zmluva o termínovanom úvere

018/2021

40 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

16.09.2021

Zmluva o dielo

017/2021

78 170,30 EUR

Pepas spol. s.r.o.

Obec Podkonice

16.09.2021

Zmluva č.3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podkonice v roku 2021

016/2021

1 400,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

24.08.2021

Zmluva na zabezpečenie odpadového hospodárstva

015/2021

96,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Podkonice

24.08.2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

014/2021

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

18.05.2021

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo

013/2021

50,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

18.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu

012/2021

140,00 EUR

Michal Patráš a Rebeka Patrášová

Obec Podkonice

14.05.2021

Zmluva č. 1421261

011/2021

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podkonice

13.04.2021

Zmluva č.2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podkonice v roku 2021

010/2021

3 000,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, farnosť Podkonice

Obec Podkonice

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstrávaní

009/2021

700,00 EUR

SEASHORE SYLE s.r.o

Obec Podkonice

30.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

008/2021

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Podkonice

26.03.2021

Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Podkonice "ČOV - Podkonice"

007/2021

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Podkonice

26.03.2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podkonice v roku 2021

006/2021

13 700,00 EUR

Futbalový klub TATRAN Podkonice

Obec Podkonice

26.03.2021

Zmluva č. REG 20210319055001

005/2021

858,00 EUR

MG Dokument, s.r.o.

Obec Podkonice

15.03.2021

Zmluva o reklame č. 247/2021

004/2021

0,00 EUR

Železiarne Podbrezová a.s.

Obec Podkonice

28.01.2021

Zmluva o dielo

003/2021

500,00 EUR

Advice and Solutions, s.r.o.

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: