Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2022

Zmluva o spolupráci

7/2022

120,00 EUR

Obec Podkonice

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

12.05.2022

Zmluva č. 1422501 o posytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

5/2022

1 400,00 EUR

Obec Podkonice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.05.2022

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č.5003411

4/2022

Neuvedená

Obec Podkonice

Marius Pedersen

12.05.2022

Zmluva 454/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

3/2022

1 900,00 EUR

Obec Podkonice

Banskobystrický samosprávny kraj

16.03.2022

Dodatok č.1 ku zmluve

2/2022

neuvedena

Pepas spol. s.r.o.

Obec Podkonice

18.02.2022

Priloha ku zmluve pre rok 2022

1/2022

neuvedena

StVPS

Obec Podkonice

30.12.2021

Dohoda

31/2021

neuvedena

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Podkonice

29.12.2021

Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny

30/2021

podla cennika

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Podkonice

29.12.2021

Zmluva o dielo

29/2021

12 420,00 EUR

Energy Systems Group s.r.o.

Obec Podkonice

28.12.2021

Zmluva

28/2021

Bezplatne

EKOPAL

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o účte

027/2021

66,00 EUR Šesťdesiat šesť

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o dielo

026/2021

7 000,00 EUR Sedemtisic EUR

Michal Majer

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok k Zmluve

025/2021

144,00 EUR Stoštyridsať EUR za rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok k Zmluve

024/2021

144,00 EUR Stoštyridsať EUR za rok

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o výpožičke

023/2021

Bezplatne

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Podkonice

07.12.2021

Zmluva o spolupráci

022/2021

Bezplatne

Spoje, s.r.o.

Obec Podkonice

07.12.2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve

021/2021

700,00 EUR Sedemsto EUR za rok

MADE spol. s.r.o.

Obec Podkonice

19.11.2021

Zmluva o dielo

020/2021

12 420,00 EUR

Energy Systems Slovakia s.r.o.

Obec Podkonice

04.10.2021

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

019/2021

Neuvedené

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

04.10.2021

Zmluva o termínovanom úvere

018/2021

40 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

16.09.2021

Zmluva o dielo

017/2021

78 170,30 EUR

Pepas spol. s.r.o.

Obec Podkonice

16.09.2021

Zmluva č.3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Podkonice v roku 2021

016/2021

1 400,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

24.08.2021

Zmluva na zabezpečenie odpadového hospodárstva

015/2021

96,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Podkonice

24.08.2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

014/2021

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

18.05.2021

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo

013/2021

50,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: