Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.08.2020

Licenčná zmluva

023/2020

215,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Podkonice

22.07.2020

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

014/2020

1 860,00 EUR

eR STAR s.r.o.

Obec Podkonice

22.07.2020

Zmluva o dielo

013/2020

2 500,00 EUR

eR STAR s.r.o.

Obec Podkonice

17.07.2020

Zmluva č. 594/2020/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

012/2020

1 200,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Podkonice

05.06.2020

príloha č.1 k zmluve SZH0707201503

011/2020

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Podkonice

20.05.2020

Zmluva o dielo

022/2020

490,00 EUR

PROFILAXIS found OZ

Obec Podkonice

27.04.2020

Zmluva o nájme bytu č. 002/2020

010/2020

130,00 EUR

Michal Patráš a Rebeka Patrášová

Obec Podkonice

06.04.2020

Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí finančnej dotácie

008/2020

3 400,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

06.04.2020

Zmluva č. 1420567 o poskytnutí dotácie

007/2020

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podkonice

27.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 001/2020

009/2020

55,00 EUR

Ing. Ivan Homola

Obec Podkonice

10.03.2020

Zmluva o dielo OLH/1-2020

006/2020

0,00 EUR

Geoforest spol. s.r.o.

Obec Podkonice

21.02.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-68-007/2020

005/2020

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Podkonice

21.02.2020

Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2020

004/2020

2 000,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, farnosť Podkonice

Obec Podkonice

12.02.2020

Licenčná zmluva č. U2313/2019

003/2020

574,00 EUR

MADE spol. s.r.o.

Obec Podkonice

31.01.2020

Zmluva o dielo

002/2020

35,00 EUR

Michal Majer

Obec Podkonice

24.01.2020

Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2020

001/2020

13 000,00 EUR

Futbalový klub TATRAN Podkonice

Obec Podkonice

31.12.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

51/2019

43,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

27.12.2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

50/2019

9 490,00 EUR

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Obec Podkonice

20.12.2019

Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou

49/2019

0,00 EUR

StVPS

Obec Podkonice

20.12.2019

Dohoda o vyplňovacom právek blankozmenke č. 1740/2019/D

48/2019

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

20.12.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 1224/2019/UZ

47/2019

16 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

19.12.2019

Dodaok k zmluve č. 3/2019

46/2019

4 800,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

18.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

45/2019

1 300,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Podkonice

18.12.2019

Číslo zmluvy: 106201552

44/2019

0,00 EUR

StVPS

Obec Podkonice

18.12.2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

43/2019

2 000,00 EUR

OZ Turistický klub Pleše Podkonice

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: