Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo


Odpady v obci

 
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu je uverejňovaný v januárovom a júlovom čísle spravodaja, vždy na najbližší polrok.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM?

Naša obec uzatvorila skládku odpadov „Za Močilá“. Je to nelegálna skládka a v prípade, že tam niekto vyvezie odpad môže byť pokutovaný v zmysle platnej legislatívy. Preto sme pre vás pripravili návod, ako s odpadom naložíme po novom.


BIOODPAD – ODPAD ZO ZÁHRADY

Tento odpad ukladáme do kontajnerov, ktoré nájdete pri starom cintoríne, za školou, pri kaplnke a pri trafostanici smerom do Priechoda. Do týchto kontajnerov patrí biologicky rozložiteľný odpad v prírode, t. j. tráva, mach, lístie, rez, zem, skaly, zhnité ovocie, zelenina a všetko, čo zhnije voľne v prírode. Kontajnery sa vyvážajú pravidelne do jamy na kompostovisko „Na Zákluči“. Prosíme vás, aby ste do nich nedávali sklo, igelity, drevo a podobne. Upozorňujeme vás, aby ste do kontajnerov na bioodpad nehádzali igelitové vrecia, v ktorých odpad prinášate. Plastové vrece nezhnije a rozkladá sa v prírode 100 rokov. Preto si ho prosím uschovajte na prípadné opätovné použitie. Tieto kontajnery a skládky sú monitorované.


DREVO, KONÁRE

Vyvážame na sklad dreva „Za Močilá“. Jeden až dvakrát ročne štiepkujeme a štiepku použijeme na kúrenie do budovy ZŠ s MŠ. Za minulý rok sme ušetrili 1/3 nákladov.


NÁBYTOK

Ak máte doma starý nábytok, nemusíte čakať na veľkokapacitný kontajner na jeseň alebo jar. Starý nábytok stačí zbaviť klincov a kovových častí. Takýto odpad zozbierame. Firma Bučina Zvolen odpad bezplatne odvezie a spracuje na výrobu dosiek. V prípade potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať – obecný úrad na tel. č. 048/4187838 alebo starostu na tel. č. 0905794274. Starším občanom pomôžeme.


ODPAD ZO STAVBY

Ak ste sa rozhodli prerábať a vznikol vám stavebný odpad, tak sa informujte na obecnom úrade. V malom množstve (za vlečku) obecný úrad zlikviduje stavebný odpad na skládke v Šalkovej na vlastné náklady resp. bude vyvezený do lomu v Šalkovej. V prípade, že máte odpadu viac ako za vlečku, pristavíme vám kontajner (zadarmo) a za odvoz a likvidáciu si zaplatíte sami.


KOMUNÁLNY ODPAD (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)


Patrí sem:

zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, ďalej odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.


Nepatrí sem:

triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy…), horúci popol, objemný odpad (dosky, tyče kusy nábytku…), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi.


PLASTY (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)


Patrí sem:

plastové obaly, nezálohované PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod.), PP, PS, PE, HDPE obaly, kompozitné obaly (tetrapaky).


Nepatrí sem:

znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok, ako sú napr. farby, riedidlá chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a iné prímesi komunálneho odpadu.

V súčastnosti sú kontajnery na plasty a kovy zlúčené. Ich triedenie prebieha až na triediacej linke. V blízkej budúcnosti očakávame prostredníctvom vývozcu odpadu stiahnutie kontajnerov na plasty, po novom sa budú zbierať do vriec v domácnostiach.

PAPIER (ZBIERA SA 2-KRÁT ROČNE, VÝŤAŽOK IDE ŠKOLE)


Patrí sem:

noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.


Nepatrí sem:

znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a hygienické potreby a iné prímesi komunálneho odpadu.


SKLO (VYVÁŽAME 1-KRÁT DO MESIACA)


Patrí sem:

vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru, sklenené črepiny


Nepatrí sem:

znečistené obaly zo skla, porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné prímesi komunálneho odpadu.


KOV (VYVÁŽAME PODĽA POTREBY)


Triedime ho vo vlastnej réžii na hliník a kov. Vyberáme všetky druhy kovov a veľkostí. Poprosíme plechovky pri vyhodení umyť vodou, aby nehnili v nádobách. Zo získaných zdrojov sme vlani zakúpili kontajnery.

V súčastnosti sú kontajnery na plasty a kovy zlúčené. Ich triedenie prebieha až na triediacej linke. V blízkej budúcnosti očakávame prostredníctvom vývozcu odpadu stiahnutie kontajnerov na kovy, po novom sa budú zbierať do vriec v domácnostiach.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Farby, staré baterky, oleje z auta, chemikálie – likvidácia po dohode so starostom obce.


KUCHYNSKÝ OLEJ

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na likvidáciu na obecný úrad alebo na najbližšiu čerpaciu stanicu Slovnaft.


ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV viac tu

Použité batérie dávame do zelenej nádoby v predajni Coop Jednota a v budove OÚ pri vchode na Poštu.


ŽIAROVKY A ŽIARIVKY

Dávame do žltej nádoby v predajni COOP Jednota.


VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Zabezpečujeme ich pristavenie 2-krát ročne.


ELEKTROODPAD

Zabezpečujeme likvidáciu 2-krát ročne.


PNEUMATIKY

Použité pneumatiky likviduje každá predajňa, kde si zakúpite nové.

 

Pri nakladaní s odpadom vás prosíme o rešpektovanie pravidiel. Chceme mať čistú obec, na ktorú sme tak hrdí. Žijeme tu všetci spolu. Starším občanom, ktorí potrebujú pomoc pri nakladaní s odpadom radi pomôžeme. Kontaktujte starostu na čísle 0905 865 594.

 

Ďakujeme.

 

Kolektív Obecného úradu Podkonice

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Starý vchod do Jednoty a Krčmy, foto: starosta obce Michal Vráb

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
110
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 28.9.2023, 2:32:07