Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo


Odpady v obci

 
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu je uverejňovaný v januárovom a júlovom čísle spravodaja, vždy na najbližší polrok.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM?

Naša obec uzatvorila skládku odpadov „Za Močilá“. Je to nelegálna skládka a v prípade, že tam niekto vyvezie odpad môže byť pokutovaný v zmysle platnej legislatívy. Preto sme pre vás pripravili návod, ako s odpadom naložíme po novom.


BIOODPAD – ODPAD ZO ZÁHRADY

Tento odpad ukladáme do kontajnerov, ktoré nájdete pri starom cintoríne, za školou, pri kaplnke a pri trafostanici smerom do Priechoda. Do týchto kontajnerov patrí biologicky rozložiteľný odpad v prírode, t. j. tráva, mach, lístie, rez, zem, skaly, zhnité ovocie, zelenina a všetko, čo zhnije voľne v prírode. Kontajnery sa vyvážajú pravidelne do jamy na kompostovisko „Na Zákluči“. Prosíme vás, aby ste do nich nedávali sklo, igelity, drevo a podobne. Upozorňujeme vás, aby ste do kontajnerov na bioodpad nehádzali igelitové vrecia, v ktorých odpad prinášate. Plastové vrece nezhnije a rozkladá sa v prírode 100 rokov. Preto si ho prosím uschovajte na prípadné opätovné použitie. Tieto kontajnery a skládky sú monitorované.


DREVO, KONÁRE

Vyvážame na sklad dreva „Za Močilá“. Jeden až dvakrát ročne štiepkujeme a štiepku použijeme na kúrenie do budovy ZŠ s MŠ. Za minulý rok sme ušetrili 1/3 nákladov.


NÁBYTOK

Ak máte doma starý nábytok, nemusíte čakať na veľkokapacitný kontajner na jeseň alebo jar. Starý nábytok stačí zbaviť klincov a kovových častí. Takýto odpad zozbierame. Firma Bučina Zvolen odpad bezplatne odvezie a spracuje na výrobu dosiek. V prípade potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať – obecný úrad na tel. č. 048/4187838 alebo starostu na tel. č. 0905794274. Starším občanom pomôžeme.


ODPAD ZO STAVBY

Ak ste sa rozhodli prerábať a vznikol vám stavebný odpad, tak sa informujte na obecnom úrade. V malom množstve (za vlečku) obecný úrad zlikviduje stavebný odpad na skládke v Šalkovej na vlastné náklady resp. bude vyvezený do lomu v Šalkovej. V prípade, že máte odpadu viac ako za vlečku, pristavíme vám kontajner (zadarmo) a za odvoz a likvidáciu si zaplatíte sami.


KOMUNÁLNY ODPAD (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)


Patrí sem:

zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, ďalej odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.


Nepatrí sem:

triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy…), horúci popol, objemný odpad (dosky, tyče kusy nábytku…), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi.


PLASTY (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)


Patrí sem:

plastové obaly, nezálohované PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod.), PP, PS, PE, HDPE obaly, kompozitné obaly (tetrapaky).


Nepatrí sem:

znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok, ako sú napr. farby, riedidlá chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a iné prímesi komunálneho odpadu.

V súčastnosti sú kontajnery na plasty a kovy zlúčené. Ich triedenie prebieha až na triediacej linke. V blízkej budúcnosti očakávame prostredníctvom vývozcu odpadu stiahnutie kontajnerov na plasty, po novom sa budú zbierať do vriec v domácnostiach.

PAPIER (ZBIERA SA 2-KRÁT ROČNE, VÝŤAŽOK IDE ŠKOLE)


Patrí sem:

noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.


Nepatrí sem:

znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a hygienické potreby a iné prímesi komunálneho odpadu.


SKLO (VYVÁŽAME 1-KRÁT DO MESIACA)


Patrí sem:

vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru, sklenené črepiny


Nepatrí sem:

znečistené obaly zo skla, porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné prímesi komunálneho odpadu.


KOV (VYVÁŽAME PODĽA POTREBY)


Triedime ho vo vlastnej réžii na hliník a kov. Vyberáme všetky druhy kovov a veľkostí. Poprosíme plechovky pri vyhodení umyť vodou, aby nehnili v nádobách. Zo získaných zdrojov sme vlani zakúpili kontajnery.

V súčastnosti sú kontajnery na plasty a kovy zlúčené. Ich triedenie prebieha až na triediacej linke. V blízkej budúcnosti očakávame prostredníctvom vývozcu odpadu stiahnutie kontajnerov na kovy, po novom sa budú zbierať do vriec v domácnostiach.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Farby, staré baterky, oleje z auta, chemikálie – likvidácia po dohode so starostom obce.


KUCHYNSKÝ OLEJ

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na likvidáciu na obecný úrad alebo na najbližšiu čerpaciu stanicu Slovnaft.


ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV viac tu

Použité batérie dávame do zelenej nádoby v predajni Coop Jednota a v budove OÚ pri vchode na Poštu.


ŽIAROVKY A ŽIARIVKY

Dávame do žltej nádoby v predajni COOP Jednota.


VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Zabezpečujeme ich pristavenie 2-krát ročne.


ELEKTROODPAD

Zabezpečujeme likvidáciu 2-krát ročne.


PNEUMATIKY

Použité pneumatiky likviduje každá predajňa, kde si zakúpite nové.

 

Pri nakladaní s odpadom vás prosíme o rešpektovanie pravidiel. Chceme mať čistú obec, na ktorú sme tak hrdí. Žijeme tu všetci spolu. Starším občanom, ktorí potrebujú pomoc pri nakladaní s odpadom radi pomôžeme. Kontaktujte starostu na čísle 0905 865 594.

 

Ďakujeme.

 

Kolektív Obecného úradu Podkonice

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
122
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.5.2024, 10:43:11