Obsah

Detail zmluvyč.: 50/2019

Zmluva: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

 • Číslo zmluvy
  50/2019
 • Predmet zmluvy
  Predávajúci je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je vedená Okresným úradom Banská Bystrica , katastrálny odbor, okres: Banská Bystrica, obec: Podkonice, evidovaná na LV č. 122 ako parcela registra "C" číslo 437, záhrada o výmere 949 m2
 • Cena
  9 490,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  28.12.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  27.12.2019
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Podkonice
 • IČO
  00313670
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
 • IČO
  00169021
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka