Obsah

Detail zmluvyč.: 36/2018

Zmluva: Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb

 • Číslo zmluvy
  36/2018
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto |Zmluvy, t.j. 01.01.2019 - 31.12.2019 a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku II. bod 1. Zmluvy (ďalej len "odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok, c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len "distribučné služby")
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  22.10.2018
 • Platnosť zmluvy do
  31.12.2019
 • Dátum zverejnenia
  22.11.2018
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Podkonice
 • IČO
  00313670
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  BCF s.r.o.
 • IČO
  36 597 007
 • DIČ
  2022052076
 • Adresa
  Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
 • Telefón
  0800194194
 • E-mail
  info@bcf.sk
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty