Obsah

Detail zmluvyč.: 026/2020

Zmluva: Mandátna zmluva č. MZ202007

 • Číslo zmluvy
  026/2020
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mandatára zabezpečiť Mandantovi podľa jeho požiadaviek a v jeho mene činnosti špecifikované v bodoch 2.2. a 2.3. tejto Zmluvy na projekt: "Kanalizácia - lokalita "Pod Bukovinou", Podkonice 1. a 2. etapa, ktorý bude predložený na Environmentálny fond v rámci výzvy: Oblasť B. Ochrana a využívanie vôd a záväzok Mandanta poskytnúť Mandatárovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie Zmluvy a zaplatiť Mandatárovi dohodnutú odmenu za poskytnuté služby.
 • Cena
  1 000,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  31.12.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  30.12.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Podkonice
 • IČO
  00313670
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Veriton, s.r.o.
 • IČO
  47883979
 • DIČ
 • Adresa
  Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty