Navigácia

Obsah

Aktuality a novinky

Správy

prvá
z 4
posledná

.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11.4.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach.V prílohe si môžete prečítať pozvánku s nasledovným programom. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.3.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach.V prílohe si môžete prečítať pozvánku s nasledovným programom. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Vývoz konárov 1

Vývoz konárov

Nakoľko sme obdržali hlásenia na OÚ žiadame našich občanov, aby opílené konáre zo stromov nevhadzovali do kontajnerov na bioodpad ani nevyvážali za nový cintorín, ale na miesto na to určené a to na skládku "Za Močilá", ktorá sa nachádza za školou. Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
MUDr. Pešoutová informuje 1

MUDr. Pešoutová informuje

Oznamujeme našim občanom, že zajtra t.j. 19.3.2019 (utorok) MUDr. Pešoutová nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Čistenie peria odvoz a dovoz zdarma 1

Čistenie peria odvoz a dovoz zdarma

V Slovenskej Ľupči pri Kultúrnom dome je pristavené auto, ktoré ponúka čistenie peria a výrobu vankúšov a paplónov. Vaše perie Vám v prípade záujmu odvezú a dovezú zdarma. Auto bude pristavené v Slovenskej Ľupči celý týždeň od 18.3. do 22.3.2019. Viac informácií, prípadný záujem môžete nahlasovať na čísle 0949 132 153. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
2% z dane 1

2% z dane

Tak ako každý rok, aj tento roku môžete venovať svoje 2% z dane Spolku Podkoničan. Tlačivo nájdete v prílohe tejto správy. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Podkonický spravodaj marec 2019 1

Podkonický spravodaj marec 2019

V marcovom čísle Spravodaja nájdete okrem iného aj poďakovanie k zdarnému priebehu fašiangovej slávnosti, správu o rýchlom zásahu hasičov, výsledky podkonického obrovského slalomu alebo informácie o pripravovanej rekonštrukcii Kresťanského domu. V závere nájdete uznesenia z februárového obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

NADBYTOČNÝ MAJETOK - ODPREDAJ

Obecné zastupiteľstvo schválilo na obecnom zastupiteľstve odpredaj nadbytočného majetku - stoličky SPINALIS za sumu 500 EUR. Záujemcovia o obhliadku odpredávaného majetku si môžu tento majetok prehliadnuť na obecnom úrade v čase úradných hodín.
celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Jarné vypaľovanie trávy 1

Jarné vypaľovanie trávy

Vážení spoluobčania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné - viac sa dočítate v prílohách tejto správy.
celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Zmena úradných hodín

Dňa 6.3.2019 budú zmenené úradné hodiny a to od 19:00 do 21:00 hod. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Chrípkové prázdniny 1

Chrípkové prázdniny

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že od STREDY (20.2.2019)do PIATKU (22.2.2019)sú v ZŠ aj MŠ zo zdravotných a personálnych dôvodov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené pre žiakov ZŠ aj pre deti z MŠ chrípkové prázdniny. Prevádzka ZŠ a MŠ začne v pondelok 25.2.2019. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Oznamujeme všetkým občanom, že dňa 20.2.2019 bude zmena večerných úradných hodín obecného úradu a to od 17:00 do 19:00 hod. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Hlasovacie lístky 1

Hlasovacie preukazy

Oznamujeme občanom, že hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú vydávať v kancelárií - ohlasovňa pobytu celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20.2.2019 (streda) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach.V prílohe si môžete prečítať pozvánku s nasledovným programom. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Nový termín divadelného predstavenia 1

Nový termín divadelného predstavenia

Obecný úrad Podkonice v spolupráci s obcou Priechod pozývajú všetky vekové kategórie na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční 10.2.2019 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Podkoniciach. celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Zrušenie predstavenia 1

Zrušenie predstavenia

S poľutovaním oznamujeme našim občanom, že sa nečakane ruší predstavenie Ochotníckeho divadla z Priechoda, ktoré sa malo konať dnes 26.1.2019 o 18:00 hod. z dôvodu ochorenia herca. O náhradnom termíne vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 26. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
VETERINÁRNE OZNAMY 1

VETERINÁRNE OZNAMY


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.
celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.1.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach.V prílohe si môžete prečítať pozvánku s nasledovným programom. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rozpočet na rok 2019 - NÁVRH

Oznamujeme našim občanom, že je zverejnený Návrh rozpočtu obce na rok 2019 na úradnej tabuli pred obecným úradom a na stránke obce pod záložkou "ZVEREJŇOVANIE" kde nájdete položku "Rozpočet". Svoje pripomienky môžete posielať na podkonice@podkonice.sk do 24.1.2019, kedy sa uskutoční obecné zastupiteľstvo. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Zber vianočných stromčekov 1

Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme všetkým občanom, že sa v našej obci bude konať zber živých vianočných stromčekov v dvoch etapách. Prvá sa uskutoční 10.1.2019 a druhá 17.1.2019. Svoje živé vianočné stromčeky môžte vykladať pred ploty svojich nehnuteľností odkiaľ ich následne zozbiera pracovník obecného úradu. Ako každý rok aj tento budú tieto stromčeky použité na kúrenie v škole. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Bezplatná SMS služba 1

Bezplatná SMS služba

Oznamujeme našim občanom, ktorí majú záujem naďalej využívať bezplatnú SMS službu "info OÚ", že môžu svoje telefónne čísla nahlasovať na obecný úrad telefonicky, osobne alebo e-mailom na podkonice@podkonice.sk. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu, nakoľko sa databáza telefónnych čísel nenachádza na obecnom úrade. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Našiel sa mobilný telefón 1

Našiel sa mobilný telefón

Na prelome rokov sa našiel v našej obci mobilný telefón. Majiteľ si ho môže prevziať na obecnom úrade. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Komisie pri obecnom zastupiteľstve 1

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ponúka našim občanom možnosť zapojiť sa do komisií pri obecnom zastupiteľstve. Svoj záujem môžte nahlásiť osobne na obecnom úrade alebo na e-mailovej adrese podkonice@podkonice.sk, v období od 31.12.2018 do 21.1.2019. Hľadáme ochotných, ústretových a zanietených občanov.
Vyberať si môžte z nasledovných komisií:
- Finančná komisia
- Komisia na ochranu verejného poriadku
- Komisia životného prostredia a výstavby
- Komisia kultúrno - školská a športová
- Komisia sociálno - zdravotná
- Komisia na prešetrovanie sťažností a sťažností na hlavného kontrolóra obce

Ďakujeme za ochotu a podporu. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Parkovanie počas zimnej údržby 1

Parkovanie počas zimnej údržby

Žiadame spoluobčanov, majiteľov motorových vozidiel, aby v období zimnej údržby ciest parkovali svojimi vozidlami tak, aby bolo umožnené bezpečné vypluhovanie miestnych komunikácií. V úsekoch kde budú motorové vozidlá brániť pluhovaniu a prípadnému posypu, nebude vykonaná zimná údržba. Občania, ktorí to nebudú rešpektovať budú vyrozumení, aby do budúcnosti ich auto opakovane neprekážalo. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Silvestrovský punč 1

Silvestrovský punč

Pozývame všetkých občanov našej obce na silvestrovský punč, ktorý sa začne podávať 31.12.2018 o 17:15 pred kostolom. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zmena úradných hodín Obecného úradu 1

Zmena úradných hodín Obecného úradu

Oznamujeme našim občanom, že dňa 31.12.2018 budú úradné hodiny obecného úradu v čase od 7.00 do 12:00, z dôvodu prípravy silvestrovského punču. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zber plastov 1

Zber plastov

Informujeme našich občanov, že dňa 28.12.2018 sa uskutoční zber plastového odpadu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Obnovenie telefonického čísla p. starostu 1

Obnovenie telefonického čísla p. starostu

Od dnešného dňa je opäť v platnosti telefónne číslo na pána starostu - 0905 865 594. Tak isto naďalej ostáva v platnosti pevná linka Obecného úradu. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Obec Podkonice oznamuje občanom prerušenie dodávky elektrickej energie celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica - informuje

Obec Podkonice na základe žiadostí RVPS BB informuje svojich občanov. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
posledná

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Zber úrody na ZŠ s MŠ Podkonice, foto: Linda Mesíková

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
24
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Móric, Maurícius, Maurus

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.9.2019, 15:36:10