Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2016

10/2019

0,00 EUR

Miroslav Zelený - TRIBEL

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

12/2019

4 500,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, farnosť Podkonice

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

13/2019

4 300,00 EUR

Spolok Podkoničan

Obec Podkonice

17.04.2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

14/2019

10 500,00 EUR

Futbalový klub TATRAN Podkonice

Obec Podkonice

18.04.2019

Zmluva o prenájme kontajnerov

15/2019

1 562,50 EUR

SLOB-real

Obec Podkonice

03.05.2019

Zmluva o účinkovaní

16/2019

760,00 EUR

FS Mostár

Obec Podkonice

07.05.2019

Zmluva č. 149 383 o poskytniutí dotácie z prostriedkov DPO SR

17/2019

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podkonice

17.05.2019

Zmluva o spolupráci

19/2019

150,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Podkonice

20.05.2019

Zmluva č. 767/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

18/2019

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Podkonice

28.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

20/2019

10,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

24.06.2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podkonice v roku 2019

21/2019

400,00 EUR

Slovenské lyžiarske múzeum

Obec Podkonice

28.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

22/2019

40,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Podkonice

12.07.2019

Dohoda o plnení splatného dlhu

23/2019

24 000,00 EUR

IL PORTO, spol. s.r.o.

Obec Podkonice

16.07.2019

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

24/2019

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Podkonice

17.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

25/2019

Neuvedené

CVO, s.r.o.

Obec Podkonice

27.08.2019

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energetickej štiepky

26/2019

75,00 EUR 75,00 €/t

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

Obec Podkonice

04.09.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

27/2019

10,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

17.09.2019

Dohoda o úhrade nákladov vynaložených na technické zhodnotenie stavby

28/2019

2 000,00 EUR

Ing. Marián Ľalík

Obec Podkonice

17.09.2019

Zmluva o dielo číslo 20190790

29/2019

16 883,14 EUR

MK - CENTRUM, s.r.o.

Obec Podkonice

23.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

30/2019

0,00 EUR

Banskobystrické regionálne združenie obcí

Obec Podkonice

04.10.2019

Zmluva o dielo 1/2019

31/2019

14 580,40 EUR

Dušan Bajs

Obec Podkonice

24.10.2019

Zmluva o bežnom účte

32/2019

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

28.10.2019

Zmluva č. 95/POD-601/19

33/2019

4 573,73 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Podkonice

06.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

34/2019

16,00 EUR

Slovenské misijné hnutie

Obec Podkonice

12.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 002/2013 zo dňa 28.12.2013

35/2019

130,00 EUR

Ing. Igor Slobodník

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: