Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2018

Banskobystrický samosprávny kraj BB

29/2018

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Podkonice

06.08.2018

Webranet

28/2018

60,00 EUR

Webranet, s.r.o.

Obec Podkonice

06.08.2018

Fond na podporu umenia

27/2018

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Podkonice

07.11.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002178 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostrdníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

33/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Podkonice

07.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

32/2018

Neuvedené

Slovenské misijné hnutie

Obec Podkonice

07.11.2018

Nájomná zmluva

31/2018

Neuvedené

Pasienskové pozemkové spoločenstvo

Obec Podkonice

07.11.2018

Zmluva sprostredkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30/2018

Neuvedené

Pavol Halanda

Obec Podkonice

22.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

35/2018

32,00 EUR

K- centrum

Obec Podkonice

22.11.2018

Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb

36/2018

0,00 EUR

BCF s.r.o.

Obec Podkonice

22.11.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

37/2018

1 200,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Podkonice

27.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2018

38/2018

1 500,00 EUR

OZ Pútnik

Obec Podkonice

06.12.2018

Zmluva o výpožičke

39/2018

0,00 EUR

Obec Podkonice

Súkromná farma B&B s.r.o.

07.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

40/2018

20,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Podkonice

11.12.2018

Zmluva o Elektronickej službe Business 24

41/2018

0,00 EUR

Obec Podkonice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

18.12.2018

Zmluva o dielo Dodatok č.1

25/2018

41 913,35 EUR

REKSTAV s.r.o.

Obec Podkonice

21.12.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

42/2018

1,00 EUR

Ivan Kostúr

Obec Podkonice

07.02.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 100/2019/UZ

1/2019

30 000,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

07.02.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 176/2019/D

2/2019

0,00 EUR

VÚB, a.s,

Obec Podkonice

12.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

33,00 EUR

Súkromná farma B&B s.r.o.

Obec Podkonice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1