/Zber a separácia použitých batérií a akumulátorov