/Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. marca 2018