/Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. mája 2018