VZN č 4_2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

/VZN č 4_2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č 4_2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

Všeobecno záväzné nariadenie č. 4/2015

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/01/VZN-č-4_2015-o-nakladaní-s-komunálnym-odpadom.pdf

2017-02-01T12:23:39+00:00