VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

/VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2015

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/01/VZN-č-3_2015-o-umiestnení-volebných-plagátov.pdf

2017-04-04T10:52:56+00:00