VZN č 2_2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

/VZN č 2_2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č 2_2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2015

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/03/VZN-č.-2_2015-o-pravidlach.pdf

2017-02-01T12:23:39+00:00