/VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice

VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice

Všeobecno záväzné nariadenie č. 1/2017

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2017/05/VZN-1_2017.pdf

2017-06-12T09:02:59+00:00 10/04/2017|