/Výzva na predkladanie ponúk Chodník pre peších – Podkonice