/Výzva na predkladanie ponúk Chodník pre peších – Podkonice / 7-6-2018