/Vypaľovanie porastov – upozornenie

Vypaľovanie porastov – upozornenie

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
Nezabudnite!
Vypaľovanie trávy  – to nikdy nerob !  Za vypaľovanie trávy pokuta 331 €.

Neznalosť zákona neospravedlňuje ! 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vNR v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe, osobe -podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.
Ak nie, okamžite volajte hasičov !

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.

 

2018-04-04T07:25:23+00:0004/04/2018|