Vyhodené pneumatiky pri Priechode

/Vyhodené pneumatiky pri Priechode

Vyhodené pneumatiky pri Priechode

Na začiatku marca do dnes neznámy páchateľ vyhodil 71 kusov pneumatík. Toto barbarstvo sme ihneď ohlásili na 158. Polícia prešetrila skutok a posunula to na vyšetrovanie na Okresný úrad odbor Životného prostredia. Avšak chýbajúce kamery na výstupoch v našej obci nedovoľujú poskytnúť vyšetrovateľom akékoľvek informácie o pohybe inkriminovaných vozidiel pri tejto udalosti. Neprešiel ani mesiac a po zbere odpadkov sa v pondelok 3. apríla znovu objavila čierna skládka tento raz na Plešiach. Túto sme odpratali. Rovnako ako tú, ktorá sa vyskytla v priebehu marca na Doncove. Tam boli vyhodené stavebné veci. Je toto normálne?

Poďakovať sa chcem za odpratanie pneumatík pánovi Petrovi Slobodníkovi a jeho kolegovi, vďaka ktorým sme všetci traja naložili a odpratali pneumatiky preč. Sú zatiaľ odložené pri hasični. Počas mája budú ekologicky zlikvidované spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom odpadu pneumatík.

Michal Vráb

2017-04-11T09:29:09+00:00 11/04/2017|