Verejná vyhláška – stavba Mgr. Michal Machava

/Verejná vyhláška – stavba Mgr. Michal Machava

Verejná vyhláška – stavba Mgr. Michal Machava

Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Mgr. Michal Machava

 

2016-07-22T10:54:26+00:00 22/07/2016|