/Verejná vyhláška – územné konanie – Kanalizácia pod Bukovinou