Územný plán obce2018-01-12T08:03:20+00:00

Schválený územný plán

Územný plán obce Podkonice – textová smerná časť

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/03/PODKONICE_záväzná-časť.pdf

Územný plán obce Podkonice – textová záväzná časť

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/03/Podkonice_Návrh-ÚPN2.pdf

Podkonice územný plán - časť 1: Širšie vzťahy

Podkonice územný plán – časť 1: Širšie vzťahy

Podkonice územný plán - komplexný návrh 1: 15 000

Podkonice územný plán - komplexný návrh 1:5000

Podkonice územný plán - lesné pozemky

Podkonice územný plán - doprava

Podkonice územný plán - voda a kanalizácia

Podkonice územný plán - voda a kanalizácia

https://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/03/09-podkonice-7-muses.jpg

Podkonice územný plán - komplexný návrh 2: 15000

Podkonice územný plán – lesné pozemky