Faktúry2018-01-09T15:30:35+00:00

Faktúry

Faktúry zverejnené podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobnodnom prístupe k informáciám

wdt_ID Dátum zverejnenia Číslo Dodávateľ Cena v € Dátum vystavenia Dátum splatnosti
1 20/05/2016 2016327 Cleerio SK s.r.o.
240 18/05/2016 01/06/2016
2 19/05/2016 20160185 MT Car s.r.o. 150.72 18/05/2016 25/05/2016
3 18/05/2016 160100182 Remek s.r.o
209.12 16/05/2016 23/05/2016
4 13/05/2016 20160175 MT Car 188.9 12/05/2016 19/05/2016
5 13/05/2016 4962016 AQUAPOWER s.r.o
124.08 07/05/2016 21/05/2016
6 13/05/2016 2802016 JUDr. Stanislav Hlinka
177 04/05/2016 18/05/2016
7 11/05/2016 1010538301 Slovak Telekom
40.14 02/05/2016 18/05/2016
8 11/05/2016 102016057 RD Hron Slovenská Ľupča
181.75 06/05/2016 20/05/2016
9 11/05/2016 2160420155 BCF
337.52 09/05/2016 23/05/2016
10 11/05/2016 7603834429 Slovak Telekom a.s.
177.3 08/05/2016 25/05/2016
Dátum zverejnenia Číslo Dodávateľ Cena v € Dátum vystavenia Dátum splatnosti