komisie2017-02-01T12:23:37+00:00

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce:

predseda: Mgr. Tomáš Kmeť
členovia: Mgr. Katarína Kostúrová a Ľubomír Očenáš

Komisia na prešetrovanie sťažností:

predseda: Ing. Jaroslav Kostúr
člen: Mgr. Tomáš Kmeť

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva:

predseda: Ing. Miroslav Budaj
členovia: Mgr. Tomáš Kmeť a Mária Patrášová

Finančná komisia:

predseda: Mgr. Katarína Kostúrova
člen: Ľubomír Očenáš

Kultúrno-školská a športová komisia:

predseda: Mgr. Peter Polóny
členovia: Mgr. Tomáš Kmeť, Jozef Kostúr a Vladimíra Turčanová

Komisia na ochranu verejného poriadku v zložení:

predseda: Mgr. Tomáš Kmeť
členovia: Ing. Miroslav Budaj a Mgr. Peter Polóny

Sociálno-zdravotná komisia:

predseda: Ľubomír Očenáš
členovia: Mgr. Katarína Kostúrová a Mgr. Zuzana Kostúrová

Rada školy pri ZŠ s MŠ Podkonice:

Mgr. Peter Polóny, Mgr. Katarína Kostúrová, Ing. Jaroslav Kostúr a Mgr. Tomáš Kmeť