Urbár a pasienky2017-02-01T12:23:36+00:00

Urbár a Pasienky Podkonice

Urbár a pasienky Podkonice
  • Sídlo a adresa: Podkonice č. 178, (budova OcÚ Podkonice), 976 13 Podkonice
  • Predseda spoločenstva: Ing. Roman Barla
  • Členovia: Jozef Turčan, Martin Očenáš, Jozef Kostúr, Ľudovít Flaška, Dušan Koctúr
  • Odborný lesný hospodár: Ing. Peter Slobodník
  • e-mail: urbar@urbarpodkonice.sk
  • Informácie o zasadnutiach a kontakty na členov výboru, nájdete na webovej stránke spoločenstva: www.urbarpodkonice.sk