Spolupráca s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

/Spolupráca s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici
  • Podkonice, lyžiarske múzeum, salaš, ubytovanie.

Spolupráca s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Spolupráca s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dlhodobá spolupráca s pani doc. Annou Vaňovou z Ekonomickej univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje aj tento rok. Vďaka šikovným študentom spolupracujeme na dokončení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Študentom som mal možnosť prednášať o našej obci, jej vízii a stratégii v marci na pôde univerzity Mateja Bela. V apríli navštívili našu obec spoločne s pani docentkou Vaňovou, aby si v reále pozreli čo ponúkame, aké sú naše možnosti a kde chceme našu dedinu posunúť.
Vlani zozbierané informácie od vás sa teda tento rok dostanú na papier a koncom roka pristúpime aj vďaka šikovnej práci študentov a profesorov k schváleniu strategického plánu kde sa má naša dedina uberať v rokoch 2017 – 2023.

 

Michal Vráb

2017-04-12T09:24:21+00:00 12/04/2017|