Pripravujeme koncepciu námestia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

/Pripravujeme koncepciu námestia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

Pripravujeme koncepciu námestia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

Minulý rok sme v Podkonickom spravodaji písali o návrhu rekonštrukcie nášho námestia na krasjšie a plnohodnotejšie miesto pre život. Rozhodli sme sa zapojiť do návrhu Slovenskú technickú univerzitu. S pani dekankou, ktorá písala aj do nášho Podkonického spravodaja sme dohodli podmienky.
Študenti tretieho ročníka dostali dve zadania. Jedno z nich je koncepcia námestia ako celku spolu s námestím pred kostolom.
Druhé zadanie dostali od profesorov aby pripravili koncepciu rozvoja našej obce v lokalitách “Pod Kanclom” a “Niva” v nadväznosti na to, že tieto lokality sú určené na výstavbu rodinných domov.
Výsledné práce budú prezentovať študenti v máji a počas leta ich sprístupníme vám, aby sme mohli spoločne hľadať ako by naše námestie resp. dedina mala vyzerať.

Michal Vráb

2017-04-19T09:07:32+00:00 12/04/2017|