Rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2017

/Rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2017