/Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov