/Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. augusta 2018