/Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17. augusta 2018