/Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 4. júla 2018