Z PODKONICKÉHO Spravodaja apríl 2017

/Z PODKONICKÉHO Spravodaja apríl 2017

Z PODKONICKÉHO Spravodaja apríl 2017

 

Dobrý deň, vážení občania,
čaká nás vyvrcholenie kresťanského roku sviatky Veľkej noci. Slávime zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý sa pre nás obetoval na kríži. Skončí pôstne obdobie, kedy sme si dali záväzok niečo urobiť pre seba. Urobili ste? Čas Veľkej noci je pre mňa jarným zastavením, kedy máme možnosť stráviť viac času s rodinou a v kruhu priateľov. No a v neposlednej rade ako a každý rok vyšibeme a vykúpeme naše dievčatá, ženy, dievky aby boli krásne, šťastné a zdravé .

 

Mám pre vás dobrú správu. Farnosť Podkonice a naša obec sa dohodla po veľmi ťažkých a dlhých rokovaniach na finančnom vysporiadaní odovzdávky budovy Kresťanského domu. Do 30. júna 2017 obec Podkonice poskytne farnosti 5500 eur a do 31. marca 2018 ďalších 5500 eur. Týmto sa uzatvorí kapitola prevádzkovania Kresťanského domu obcou Podkonice. Verím, že farnosť otvorí novú kapitolu a Kresťanský dom opäť ožije. Obci tento krok umožní sa sústrediť na obnovu a rozvoj zostávajúcich, ktoré žiaľ nie sú stále v stave v akom by byť mali.

Krásny Veľkonočný čas vám želá starosta obce.
Michal Vráb

Kompletné aprílové číslo Spravodaja nájdete na tomto odkaze:
Podkonický spravodaj – ARCHÍV

2017-04-11T11:43:59+00:00 11/04/2017|