Z Podkoníc na Pleše po novom náučnom chodníku

/Z Podkoníc na Pleše po novom náučnom chodníku

Z Podkoníc na Pleše po novom náučnom chodníku

Máme pre vás dobrú správu. Spisovať žiadosti a pripravovať projekty sa zase raz oplatilo. Komisia cestovného ruchu zložená z poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja schválila našu žiadosť o vybudovanie náučného chodníka na trase Podkonice – Podkonice Pleše a späť. Chodník povedie v Národnom parku Nízke Tatry a zoznámíte sa z faunou a flórou aj históriou našej obce.

Chodník budeme pripravovať v máji. Bude mať niekoľko zastávok. Začínať bude na námestí v Podkoniciach. Druhá zastávka bude pri Slovenskom lyžiarskom múzeu. A ďalej sa bude ťahať asfaltovou cestou na Pleše. Neminie však aj prašnú cestu. Prvá etapa bude končiť pri Chate na Plešiach. Druhá etapa bude pokračovať ku krížu nad Konicami a koniec bude na samotnom vrchole Plieš. Ak nám chcete pomôcť s prípravou chodníka, veľmi radi vás privítame. Chceme, aby na chodníku bola zachytená história, fauna, flóra ale aj možnosti rekreačného využitia nášho okolia. Tešíme sa na realizáciu a veríme, že sa bude jednať o ďalší kus do mozaiky ponuky pre turistov.

Michal Vráb

2017-04-18T09:04:48+00:00 12/04/2017|