Plánujeme dorobiť kontajnerové stojiská

/Plánujeme dorobiť kontajnerové stojiská

Plánujeme dorobiť kontajnerové stojiská

Na aprílovom rokovaní obecného zastupiteľstva chcem otvoriť bod na dorobenie kontajnerových stojísk. Stojiská sa nám podarilo vybudovať vďaka dotácii z Environmentálneho fondu. Prax však ukazuje, že projektant pri príprave nedomyslel vstup občanov na kontajnerové stojiská.
Chceme preto vybudovať nájazdové rampy pre vstup, aby sme mohli veľmi pohodlne dávať odpad do vnútra. Jeden kontajner za školou má naprojektovaný aj vstup, kde zo od hornej strany je vstupná brána. Po dobudovaní oporného múrika tam budeme môcť vysýpať odpad priamo z vlečky auta.

Michal Vráb

2017-04-12T10:02:46+00:00 12/04/2017|