/Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa volebnej komisie

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa volebnej komisie

OZNÁMENIE

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Podkoniciach

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Michal Vráb, starosta obce Podkonice

v y m e n o v a l

Janu GREGOROVÚ

za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Podkonice pre voľby do orgánov samosprávy obce Podkonice, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

Kontakt:

Obecný úrad Podkonice, Podkonice 178, 976 13

t.č.: 048/4187838

e-mail: gregorova@podkonice.sk

 

 

 

V Podkoniciach, 28. augusta 2018

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Michal Vráb

                                                                                           starosta obce

2018-08-30T08:18:59+00:0030/08/2018|