/Návrh Všeobecne záväzného opatrenia č. 5/2017 o dani z nehnuteľností