/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru upozorňuje