/Komunálne voľby – kandidátna listina na poslancov do obecného zastupiteľstva