JARNÉ UPRATOVANIE

/JARNÉ UPRATOVANIE

JARNÉ UPRATOVANIE

Čas jarného upratovania nastal
Začal apríl a sním spojené práce na skrášľovanie našich dvorov, záhrad. Mnohí z nás začínajú kosiť, prehrabávať záhradu či začínajú so stavebnými prácami. Apelujem na všetkých, aby ste boli ohľaduplný a dodržiavali pokyny pri spracovaní odpadu. Vieme všetko vyseparovať – bioodpad v kontajneroch, orezy zo stromov na úložisku konárov za močilá, plasty v nádobách alebo vreciach, sklo a kovy v nádobách v stojiskách. Tieto komodity všetky zužitkovávame a za plast, sklo a kovy sa nám za minulý rok vrátilo do obecnej kasy skoro 500. Elektro odpad tiež separujeme, za minulý rok sme za neho dostali 200 eur. Gumy vozíme k hasični. Keď si to zrátame, ak by sme všetci takto separovali, tak za vývoz komunálneho odpadu by sme platili oveľa menej. Obraciam sa na Vás s prosbou, separujte, má to zmysel!
Prvý aprílový týždeň sme spolu s občianskym združením COB – deti dosky, nezávislí snoubordisti vyzbierali okolie našej dediny. Avšak na druhý deň po zbere sa objavili odpadky v maďarskej zákrute na Plešiach. Na ceste do Slovenskej Ľupče sú už vyhodené plechovky…. Kto je toto schopní urobiť? Neviem a hnevá ma to – pretože veľká časť nás Podkoničanov chce a snaží sa aby sme žili v peknom a zdravom prostredí.

Michal Vráb

2017-04-11T09:09:21+00:00 11/04/2017|