/Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi