Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.11.2017

/Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.11.2017