Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2017

/Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2017