Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2017-11-10T11:43:32+00:00 10/11/2017|

http://www.podkonic

VZN 2 2017, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podkonice mení a dopĺňa VZN Obce Podkonice č. 5/2014

2017-06-12T08:07:55+00:00 11/05/2017|

Všeobecno záväzné na