VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

/VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov