VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

/VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č 3_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Všeobecno záväzné nariadenie č. 3/2015

2017-02-01T12:23:39+00:00 07/12/2015|