VZN č 2_2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

/VZN č 2_2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb