Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2015

Download the PDF file .